Náš program zaměřený na podporu dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin zpomalil, ale nezastavil. Tak jak nám epidemická situace a s tím spojená hygienická opatření dovolovala, jsme realizovali i naše aktivity. Pracovali jsme s jednotlivci a malými skupinkami na nácvicích herních, komunikačních a sociálních dovedností. Pro naše děti i jejich rodiče je tato doba nesmírně náročná a vyčerpávající. Plošné uzavření základních škol speciálních vše ještě zhoršilo. Chybí pravidelný režim, pohybové aktivity, kontakt s vrstevníky.

Přesto i několik pozitivních zpráv. Před březnovým úplným omezením aktivit se nám ještě podařilo otevřít novou skupinu pro pět předškolních dětí. Adaptace je trochu náročná, ale máme dobře nakročeno. Děti si zatím hrají samostatně, ale časem přejdeme i k náročnějším aktivitám a společným činnostem. Máme z toho velkou radost a věříme, že po Velikonocích se opět v „jakémsi“ režimu rozjedeme.

V těchto chvíli také dokončujeme u nás na Adře speciální místnost (hernu), ve které budeme moci s dětmi pracovat na rozvoji dovedností podle jejich individuálních potřeb. Moc se na to těšíme.

Nic z výše popsaného by nešlo realizovat bez našich milých dobrovolníků. Všichni jsou to skvělí a ochotní lidé se srdcem na pravém místě. I přes tak tíživou situaci jsou ochotni věnovat svůj vzácný čas dětem s autismem, hrát si s nimi, povídat si, rozvíjet je. Velmi si toho vážíme … DĚKUJEME.

Velké poděkování také patří městu Frýdek-Místek, které tento program finančně podporuje. Bez této dlouhodobé podpory by to v tomto rozsahu a kvalitě nešlo realizovat. Vždyť v tuto chvíli máme možnost spolupracovat již s 35 rodinami s dětmi s poruchou autistického spektra a neustále se hlásí další…

Petr Adamus