Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek spolupracuje s organizacemi, které mají zájem o začlenění dobrovolnictví do systému své práce. Pro tyto organizace zabezpečuje nábory dobrovolníků, vstupní pohovory a školení dobrovolníků včetně péče o samotné dobrovolníky.

Dlouhodobě usilujeme o vysokou kvalitu dobrovolnických programů, tedy odpovídající vedení, organizaci, metodiku, administraci a propagaci, také aby byl v jednotlivých programech zajištěn optimální počet dobrovolníků, aby probíhaly kvalitní školení, supervize a další akce pro dobrovolníky.

Pro nás je velmi důležitým cílem naplňování psychosociálních potřeb uživatelů zařízení sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím dobrovolníků – společníků pro volný čas. Dobrovolníci, lidé, kteří bezplatně nabídnou část svého volného času, energii, schopnosti a dovednosti, se věnují seniorům a osobám se zdravotním postižením v přijímajících organizacích. Dobrovolníci přicházejí pravidelně na 1-2 hodiny týdně.

Díky lidské přítomnosti dobrovolníka, uživatelé sociálních a zdravotních zařízení zůstávají více samostatní, lépe se orientují v prostředí, velmi často dochází ke zlepšení jejich celkového stavu. Dobrovolníci motivují uživatele k samostatné aktivitě, aktivně využívají volný čas, často dochází ke zlepšení psychického stavu uživatelů. U seniorů a osob se zdravotním postižením často dochází ke zlepšení nebo udržení dovedností v oblasti fyzické, psychické a sociální, ke zlepšení jemné a hrubé motoriky a ke zlepšení komunikačních dovedností.

Moravskoslezský kraj nám v tomto roce poskytl účelovou dotaci ve výši 99 900 Kč na realizaci projektu s názvem „Dobrovolníci ADRA na Frýdecko-Místecku, Třinecku a Novojičínsku“. Právě díky podpoře Moravskoslezského kraje můžeme náš cíl naplňovat, podporovat samostatnost jednotlivých uživatelů a zvýšit kvalitu jejich života. Podpory si velmi vážíme.

Za Dobrovolnické centrum ADRA

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků