Podpora dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin je v České republice stále neuspokojivá. Děti s autismem jsou v důsledku svého postižení často vyčleňovány z dětských a třídních kolektivů i ze společnosti obecně, což má velmi výrazný vliv na prožívání „kvality“ života. A to nejen jich samotných, ale často celé rodiny. Život těchto pečujících rodin je výrazně ochromen ve všech oblastech běžného fungování. 

V Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek-Místek se snažíme ulehčit současnou, často tíživou situaci rodin dětí s autismem. Zaměřujeme se na tři základní roviny. První rovina se zaměřuje na přímou a fyzickou účast dobrovolníka v rodině, ve které se dítě s autismem nachází. Druhá rovina je cílena na volný čas. V rámci navržených volnočasových aktivit se děti s PAS mohou učit pod vedením lektorů a dobrovolníků celému spektru dovedností. Osvojí si pravidla sociálního, empatického, sportovního chování, týmové hry. Tímto se v širším kontextu rozvíjí samostatnost a tolik potřebné zdravé sebevědomí těchto dětí.

Třetí rovina je cílena na samotné rodiče dětí s autismem, kteří v rámci vytvořené svépomocné rodičovské skupiny mají příležitost společně s odborným lektorem sdílet a případně řešit mnohdy těžkou rodinnou situaci a obtíže při výchově a vzdělávání. Pro rodiče je vytvořen bezpečný prostor, kde mohou sdílet své zkušenosti a pocity z náročné výchovy děti s autismem. Tímto předcházíme syndromu vyhoření při psychicky vyčerpávající péči o své dítě. Rodiče se na těchto skupinách ujišťují, že neselhávají v roli pečujícího rodiče, a že v tom nejsou sami. 

Novinkou je vznik Informačního a podpůrného centra při našem dobrovolnickém centru. Zamýšlíme realizovat konzultační a metodickou podporu rodičům dětí s autismem v oblasti krizové intervence, poskytovat odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra. 

Vážíme si všech lidí, kteří pomáhají druhým. Podpora dětí s poruchou autistického spektra je náročným dobrovolnickým projektem. Děkujeme Nadačnímu fondu Avast a Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu.

Za ADRA Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Slívová a PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Koordinátoři dobrovolníků