Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek už od roku 2004 vysílá dobrovolníky do sociálních a zdravotnických zařízení. Tito dobrovolníci poskytují svůj volný čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníci tak přinášejí uživatelům něco navíc a vyplňují volný čas dětem, seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Dobrovolnické programy uskutečňujeme nejen ve Frýdku-Místku, ale také v ostatních městech. Díky podpoře města Třinec můžeme naše projekty realizovat i v Třinci. V Třinci spolupracuje celkem šesti sociálními a zdravotnickými organizacemi. Funguje zde také úspěšně program „Dobrovolníci v domácnostech seniorů“. Dne 1. 3. 2017 jsme v Třinci otevřeli první, avšak v pořadí již patnáctý charitativní obchůdek. Otevření se uskutečnilo za účasti vedoucího DC ADRA Frýdek-Místek Stanislava Staňka, zástupců města Třince, místostarosty Radima Kozlovského, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ellen Raszkové a předsedy Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne Karla Staňka B. Th. Dobrovolnické programy se nám v roce 2017 podařilo také rozšířit o program v Nemocnici Podlesí. V tomto programu dobrovolníci začali docházet na lůžková oddělení Chirurgie I a II a na oddělení kardiochirurgie. V nemocnici Podlesí se nám také od května podařil úspěšně začít program SetKavárna = setkání u kávy, čaje či horké čokolády. Studenti Gymnázia Třinec navštěvují pacienty každé úterý od 15:00 – 16:00 hodin.

Na území města Třince bylo v roce 2017 zapojeno 52 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 1 790 dobrovolnických hodin.

Dobrovolnické programy jsou velmi nákladné a nemohly by fungovat bez finanční podpory. Moc děkujeme za finanční podporu městu Třinec, které nám schválilo účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 135 000,- Kč. Vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Slívová

Projektový a PR pracovník, koordinátor dobrovolníků