Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek zajišťuje dobrovolnickou činnost na území města Frýdlant nad Ostravicí již od roku 2014. První dobrovolníci měli možnost věnovat svůj volný čas ve prospěch druhých lidí v Domově pro seniory při Středisku sociálních služeb města, nebo se mohli podílet na činnosti Charitativního obchodu ADRA. Město Frýdlant nad Ostravicí se tehdy stalo 3. městem v České republice, které mělo na svém území Charitativní obchod ADRA :-).

Od svého založení je součástí charitativního obchodu i Sociální šatník ADRA, kde díky podpoře města, je poskytována materiální pomoc sociálně-potřebným občanům. Jen v loňském roce se jednalo o pomoc 78 osobám, které během 443 návštěv obdrželi 1757 kusů oblečení a obuvi pro sebe a své děti. V loňském roce napomáhalo v provozu charitativního obchodu i sociálního šatníku celkem 7 aktivních dobrovolníků, kteří vykonali 799 dobrovolnických hodin.

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek hledá nové dobrovolníky nejen do charitativního obchodu, ale také k uživatelům v Domově pro seniory. Díky skvělé spolupráci s kontaktní osobou v zařízení, paní Vierou Švarcovou, v roce 2017 mohlo 16 aktivních dobrovolníků docházet k osamělým klientům. Tito dobrovolníci věnovali uživatelům 367,5 dobrovolnických hodin při 298 návštěvách.

Nejnovějším dobrovolnickým programem na území města je program „Dobrovolníci v domácnostech seniorů“. V loňském roce se do projektu zapojilo prvních 5 seniorů, z nichž 3 již mají svého dobrovolníka. Tito dobrovolníci v roce 2017 věnovali seniorům 18 dobrovolnických hodin.

Máte-li i vy zájem stát se dobrovolníkem v některém výše uvedeném dobrovolnickém programu, kontaktujte nás :-). V dobrovolnických programech u seniorů je přínosem pravidelná návštěva, povídání, posezení u kávy či čaje, malá procházka po okolí. To vše napomáhá zmírnit osamění, které seniory trápí. V případě zájmu kontaktujte Bc. Alici Šavrdovou, tel. 731 129 131, e-mail: alice.savrdova@adra.cz.

DĚKUJEME všem dobrovolníkům; obsluze sociálního šatníku; zaměstnancům městského úřadu, pečovatelské služby a domova pro seniory, za milou spolupráci.

DĚKUJEME městu Frýdlant nad Ostravicí za udělení dotace v sociální oblasti v celkové výši 125 000,- Kč. Děkujeme, že nám pomáháte dělat již 5. rokem svět laskavějším :-).

300