Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek provozuje osm Charitativních obchůdků ADRA. Cílem obchůdků je nabízet formou veřejné sbírky oblečení, obuv, hračky, kuchyňské potřeby, které jsme získali darem od občanů a firem. Provozováním obchůdků podporujeme odpovědnou spotřebu a  znovupoužívání věcí. Z výtěžku sbírky financujeme hlavní činnost dobrovolnického centra – vedení dobrovolnických programů.

Současně dobrovolnické centrum provozuje čtyři Sociální šatníky ADRA, které slouží k poskytování materiální pomoci osobám bez přístřeší a ve hmotné nouzi, těm, které zastihla mimořádná událost. Materiální pomoc je vydávána bezplatně na základě doložené žádosti (např. sociálním pracovníkem azylového domu), ale pouze v omezeném množství. Výdej materiální pomoci je pečlivě evidován a provoz šatníku podléhá předem stanoveným pravidlům, která jsou klienti povinni dodržovat.

Tato významná činnost dobrovolnického centra by nemohla být uskutečněna bez poctivé práce dobrovolníků a zaměstnanců, kterým za jejich činnost velice děkujeme a dále bez dárců oblečení, obuvi a dalších věcí, které jsou v charitativních obchůdcích a sociálních šatnících nabízeny. Protože dobrovolnické centrum spravuje kontejnery na textil v Třinci, Jablunkově, Kroměříži, Frýdku-Místku, Metylovicích, Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí, Janovicích, Frýdku-Místku, Stříteži a objem darů je opravdu značný, je pro nás důležité vlastnit velký automobil, kterým zmíněné dary můžeme převážet (dále také sbírky pro ADRA uskutečněné školami – loni ve spolupráci se ZŠ Kopřivnice – Lubina).

Děkujeme Nadačnímu fondu Residomo za poskytnutí příspěvku ve výši 150.000 Kč na projekt zakoupení motorového vozidla Volkswagen Crafter, který slouží právě ke svozu a odvozu darovaného textilu a obuvi.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Alice Šavrdová

vedoucí Sociálních šatníků ADRA