Hlavním posláním Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Naše centrum usiluje o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka. Podporujeme dobrovolnictví ve smluvních organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním.

Naši dobrovolníci působí jako společníci seniorů v domovech seniorů, kamarádi a animátoři volného času osob se zdravotním postižením, dětí a dospívajících v Dětském domově ve Frýdku-Místku, tety na hraní v Nemocnici Frýdek-Místek nebo jako doprovod nevyléčitelně nemocných v Hospici.

Jelikož je tato činnost velmi nákladná (každý dobrovolník musí projít vstupním pohovorem a školením, také připravujeme supervizní setkání a vzdělávání, zajišťujeme pojištění a cestovné pro dobrovolníky), velmi si vážíme všech dárců, kteří se nás rozhodli podpořit.

Velké díky patří:

  • Ministerstvu zdravotnictví ČR, které nám poskytlo dotaci ve výši 35 000 Kč na aktivity dobrovolníků, kteří působí ve zdravotnických zařízeních,
  • Ministerstvu vnitra ČR, za udílení dotace na akreditované dobrovolnické programy v celkové výši 366 000 Kč,
  • Ministerstvu práce a sociálních věcí za poskytnutí finanční podpory ve výši 400 000 Kč. Tyto peníze budou využity na dobrovolnické programy, které fungují v zařízeních určených pro seniory.

Moc děkujeme za udílení neinvestiční dotace. Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Bc. Gabriela Slívová

Projektový, PR pracovník a koordinátor dobrovolníků