V nejnovějším čísle časopisu Patriot, který již pravděpodobně také máte ve svých schránkách (jste-li z Frýdku-Místku) se na jeho 5. straně můžete dočíst v článku „Do sociální a zdravotní oblasti půjde více peněz“ o tom, že dobrovolnické organizace a nemocnice získá letos opět příspěvky na svou činnost. Právě naše centrum letos dostane 300 tisíc Kč na dobrovolnické programy pro seniory a 200 tisíc Kč na náš nejnovější program ve Frýdku-Místku „Podpora dětí s autismem a jejich rodin“. Finanční podpory Statutárního města Frýdek-Místek si velice vážíme, je to pro nás utvrzení v tom, že zástupci města chtějí, aby se místní věnovali dobrovolnictví, aby osamělí senioři byli navštěvováni a příjemně rozptylováni.

Současný nouzový stav je náročný pro všechny rodiny s dětmi školou povinnými. Rodiče se musí někdy velice intenzivně věnovat vzdělávání svých dětí ve snaze zastoupit výuku učiteli ve škole. Náročnost každého dne rodiče dítěte s autismem si však umí představit málokdo. V současné době ještě nejsou otevřeny týdenní a denní stacionáře, a proto tito rodiče musí celodenně pečovat o své děti sami. Věříme, že brzy budou otevřena i tato zařízení, která rodičům dětí s postižením velice pomáhají.

Ještě jednou děkujeme za podporu právě programu na podporu rodin dětí s autismem, možnost zapojit děti v rámci kroužku je pro tyto rodiče velice důležitá. Cenná je i hodinka času, kterou tito rodiče získají k popovídání si s jinými rodiči, kteří zažívají to samé. Máte-li zájem se o tomto programu dozvědět více, případně se sami rozhodnete zapojit jako dobrovolníci, ať už návštěvami dítěte v konkrétní rodině, či pomocí na kroužcích pro děti s autismem, napište nám. Pro více informací o pomoci rodinám dětí s autismem skrze dobrovolnictví kontaktujte garanta programu PhDr. Petra Adamuse, Ph.D. na tel. č. 739 838 186 nebo prostřednictvím e-mailu na petr.adamus@adra.cz.

Těšíme se na vaše zprávy.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Alice Šavrdová

PR pracovník, koordinátor dobrovolníků