Dobrovolnické centrum organizuje dobrovolnictví v Novém Jičíně se smluvními organizacemi (poskytovatelé sociálních služeb) od roku 2011. Má nastavenou metodiku práce se zájemci o dobrovolnictví, včetně práce s vybranými a proškolenými dobrovolníky. Také od roku 2016 úspěšně realizuje program „Dobrovolníci v domácnostech seniorů“, který reaguje na velké množství osamělých seniorů žijících ve svých domácnostech. Spolupracující organizace vnímají přítomnost dobrovolníka ve své organizaci za velmi prospěšnou, neboť dobrovolníci uživatelům přinášení něco nového, zpříjemňují jim den a smysluplně vyplňují jejich volný čas.

Cílem projektu je naplňování psychosociálních potřeb uživatelů zařízení sociálních služeb a seniorů v domácnostech prostřednictvím dobrovolníků – společníků pro volný čas. Dobrovolníci, lidé, kteří bezplatně nabídnou část svého volného času, energii, schopnosti a dovednosti, se věnují seniorům a osobám se zdravotním postižením v přijímajících organizacích. Dobrovolníci přicházejí pravidelně na 1-2 hodiny týdně. Úkolem dobrovolníků je především společné aktivní trávení volného času s uživateli. Mohou se věnovat individuálně jednotlivcům, ale také skupinkám několika lidí. Povídají si, hrají stolní hry, chodí na procházky, věnují se výtvarným, hudebním a sportovním aktivitám, apod.

Projekty ADRA jsou prospěšné občanům města. Hlavními poskytovateli služby je široká veřejnost, která se zapojuje do dobrovolnictví. Dobrovolníci motivují uživatele zařízení k větší samostatnosti, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím a zamezují sociální izolaci jednotlivých seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří jsou často imobilní a cítí se osamělí. Také zvyšují kvalitu života občanů, uživatelů zařízení města Nový Jičín, aktivně využívají volný čas. Díky lidské pozornosti dobrovolníka dochází často ke zlepšení psychického stavu uživatele, ke zvýšení jeho sebevědomí, ke zlepšení jemné a hrubé motoriky, nebo udržení dovedností v oblasti fyzické, psychické a sociální.

Na území města Nový Jičín bylo v roce 2017 zapojeno 60 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 1 090 dobrovolnických hodin.

Dobrovolnické programy jsou velmi nákladné a nemohly by fungovat bez finanční podpory. Moc děkujeme za finanční podporu městu Nový Jičín, které nám schválilo dotaci z rozpočtu města  i v roce 2018. Vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků