Letošní rok nebyl, co se týká dobrovolnických aktivit, úplně standardní. O to více se mohla projevit vynalézavost dobrovolníků, kteří hledali nevšední způsoby, jak navzdory okolnostem svůj kontakt se seniory udržet.

O to více si uvědomujeme, jak jsou dobrovolníci mezi námi vzácní lidé, kterým patří velký dík za to, co pro druhé nezištně dělají. U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků proto tradičně každý rok probíhá poděkování všem našim dobrovolníkům v Knihovně Třinec. Z pochopitelných důvodů však nebylo možné tuto akci letos uskutečnit. Proto jsme se po dohodě s Magistrátem města Třince domluvili, že uděláme poděkování alternativní cestou.

V pondělí 7. 12.2020 jsme si do kanceláře ADRY zvali postupně v časových odstupech malé skupinky dobrovolníků, kterým jsme děkovali individuálně. Za město Třinec se účastnila vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Jana Klusová a koordinátor komunitního plánování Mgr. Vlastimil Starzyk, kteří jménem primátorky města Třince dobrovolníkům poděkovali a předali malou pozornost. Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek přišla dobrovolníky pozdravit a povzbudit hlavní koordinátorka dobrovolníků Irena Blablová.

Akce probíhala ve velmi příjemné a srdečné atmosféře, protože jsme mohli s dobrovolníky sdílet jejich radosti a zážitky, které spolu se svými klienty zažívají.

Ve středu 9.12.2020 proběhlo i poděkování mladým dobrovolnicím z Komunitního centra Borek, kde se aktivně zapojují do práce s děti a mladými lidmi z přilehlého okolí. Je radost vidět, když mladí lidé mají v sobě nutkání a nadšení pomáhat druhým.

Rádi bychom poděkovali Magistrátu města Třinec za dlouhodobou spolupráci této akce a za podporu, které si velmi vážíme.

Eva Miškejová

koordinátorka dobrovolníků Třinec