Také v loňském roce vyslalo Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek proškolené a řádně vybrané dobrovolníky do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, domácností osamělých seniorů, Charitativních obchůdků ADRA, aby tito lidé mohli naplňovat poslání ADRA – pomoc lidem v nouzi.

Aktivity dobrovolnického centra by nebylo možné realizovat bez podpory města. Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za dlouhodobou a stálou podporu, protože díky podpoře měst, kde dobrovolníci ADRA působí, dotacím ministerstev a darům jednotlivců i firem, mohlo Dobrovolnické centrum ADRA proškolit, podpořit a pečovat celkem o 486 dobrovolníků vedených v rámci 39 dobrovolnických programů. Naši dobrovolníci tak mohli věnovat svůj čas dětem, seniorům, lidem s mentálním postižením, sociálně potřebným a pacientům v nemocnicích či hospici.

Další velké poděkování patří samotným dobrovolníkům, kterých na území města Frýdek-Místek působí téměř 200. Právě aktivní dobrovolníci ukazují, že slova jako lidskost, vřelost, pozornost věnovaná druhému člověku jsou pojmy, které jim nejsou vůbec cizí.

Děkujeme občanům města Frýdek-Místek za celoroční podporu našich projektů, za darování textilu a obuvi. Potěšila nás také vřelá reakce občanů na akci „Dárek pro druhé“.  Akce probíhala na Frýdecko-Místecku, Frýdlantsku, Třinecku i na Novojičínsku, kde dopomohla ke krásnému a důstojnému prožití adventního času 243 osamělým lidem v zařízeních i v domácnostech. Ano, takový byl celkový počet darovaných balíčků pro osoby, které již nikdo nenavštěvuje. Díky našim kontaktním osobám ve spolupracujících zařízeních, kam docházejí dobrovolníci ADRA, se tyto dárky dostaly do těch správných rukou.

Děkujeme, že s námi děláte tento svět laskavějším!

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Leona Sroková

Fundraiser, Public Relations