„Vděčnost mění vše.“ — Ralph Smart psycholog a spisovatel

Přicházející podzim opětovně otevřel brány k bilancování. Když se ohlédneme zpět, tak vidíme, že bez sponzorů a donátorů by naše práce neměla takový dosah, jaký má dnes. My, pracovníci Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku, chceme vyjádřit ocenění za to, že firmy z našeho regionu se podílejí na financování takových projektů, kde dochází k začleňování jednotlivců i celých skupin do běžného života, ale také ve kterých probíhá naplňování základních životních potřeb. Mladí lidé, ale i ti dříve narození společně připravují a realizují programy pro děti, pro osoby se zdravotním postižením a také pro seniory.

Tímto krátkým shrnutím chceme vyjádřit ještě jednou veliké díky těmto společnostem, ale i jednotlivcům, kteří nás podporují:

ČEVAS group, s.r.o.      

CDS – VIROPLASTIC CZ s.r.o.

Huisman Konstrukce, s.r.o.

SG-VET, s.r.o.

C2NET, s.r.o.

Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

C&A Moda, s.r.o.

ZŠ Lubina – Matulová Miluše

 

Za Dobrovolnické centrum ADRA

Leona Sroková                            

Fundraiser, Public Relations