Již čtvrtý komiks v pořadí brouzdá jak městem Frýdek-Místek, tak i okolními obcemi v autobusech ČSAD Frýdek-Místek. Tento komiks nabízí mladým lidem možnost stát se součástí skvělé party lidí  jejich věku, stát se dobrovolníky a tím pomáhat ostatním.  Cestující se v autobusech začali s komiksy setkávat od října minulého roku.

ČSAD Frýdek-Místek nám umožnilo uspořádat besedu s jejich zaměstnanci v jeho prostorách. Zařídilo tisk náborových plakátků na vlastní náklady, které byly vyvěšeny po budovách této společnosti. Beseda byla zaměřena jak na představení našeho centra, tak byla spojena i s náborem dobrovolníků.

Dále nám ČSAD Frýdek-Místek poskytlo slevu na pronájem autobusu, který dovezl naše dobrovolníky na setkání v Rybím domě v Chotěbuzi. V srpnu nám ČSAD Frýdek-Místek darovalo prošlé lékárničky do sociálního šatníku.

Velice moc děkujeme ČSAD Frýdek-Místek za dosavadní podporu a spolupráci. Velice si Vaší pomoci vážíme.

Za Dobrovolnické centrum ADRA

Ing. Hana Kudrnová