Paleta nemusí být jen malířská nebo transportní, ale také různorodé pomoci. Jednu takovou se nám podařilo složit v uplynulém roce a je opravdu velmi pestrá, protože pomáhat se dá různými způsoby. A kdo do té naší všechno přispěl?

Tak za prvé to bylo našich 470 dlouhodobých dobrovolníků, kteří jsou přáteli dětí, seniorů, lidí s postižením, nemocných a umírajících a věnují jim svůj čas. Byli to ale i dobrovolníci jednorázoví, tedy lidé, kteří se nemohou věnovat dobrovolnictví pravidelně, ale láká je pomoc druhým. V loňském roce to byla třeba krásná akce s dobrovolníky z nošovické automobilky Hyundai, kteří pro lidi z organizace Náš svět uspořádali výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Paletu tvořili také lidé, kteří nám darují své již nepotřebné šatstvo či věci pro domácnost a také zákazníci našich Charitativních obchůdků, kteří svým nákupem pomáhají financovat dobrovolnické programy v daném městě. Byli to také naši donátoři jak z veřejné sféry – ministerstva, města, ve kterých působíme a Moravskoslezský kraj, tak ze sféry soukromé v podobě různých firem. No a v neposlední řadě do palety přispěly svým dílem také děti ze základních škol, které nám namalovaly obrázky nejen k našemu 15 výročí vzniku dobrovolnického centra, ale také pro nový propagační bulletin či k akci Dny chudoby.

Všem, kteří nám pomáhají tvořit pestrou paletu pomoci, ze srdce děkujeme.

Irena Blablová
koordinátor dobrovolníků