„Když lidé dávají to, co mají, a dávají to srdcem, tak vzniká duševní a duchovní bohatství, ze kterého pak ostatní mohou čerpat.“ (Slavko Kroča)

Dá se říci, že motto S. Kroči vystihuje poslání a směr aktivit ADRA.  I v Třinci chceme ve spolupráci s občany města být užiteční v činnosti sociálního šatníku a charitativního obchůdku. Od roku 2015 aktivity ADRA umožňují připravovat se na dobrovolnickou činnost, která je hlavní náplní dobrovolnických center.

Dne 1. 3. 2017 byl otevřen v Třinci první, avšak v pořadí již patnáctý charitativní obchůdek. Otevření se uskutečnilo za účasti vedoucího DC ADRA Frýdek-Místek Stanislava Staňka, zástupců města Třince, místostarosty Radima Kozlovského, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ellen Raszkové a přítomen byl za zřizovatele předseda MSS Církve adventistů sedmého dne Karel Staněk B.Th. Mezi dalšími hosty byli také zaměstnanci odboru soc. věcí městského úřadu, zástupce ADRA Havířov a místní kazatel třineckého sboru Církve adventistů sedmého dne.

Součástí charitativního obchůdku je také sociální šatník, který bude sloužit sociálně potřebným, a to jedenkrát v měsíci.

„Podle vzoru ostatních „adřích“ obchůdků budou moci lidé v provozní době přinést nepotřebné šatstvo, nakoupit, nebo nabídnout své služby jako dobrovolníci“, doplnila Ing. Irena Šiková, vedoucí charitativních obchůdků DC ADRA Frýdek-Místek.

„Výtěžek sbírky tohoto obchůdku by měl podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví a vytvořit stabilní zázemí pro jeho rozvoj. I když je obchůdek metodicky a organizačně veden Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek, 100 % výtěžku bude použito na rozvoj dobrovolnictví na“, uvedl Stanislav Staněk.

V Třinci dobrovolníci ADRA navštěvují zejména seniory, a to v Domově Sosna a Nýdek, v Senior domech Pohoda, při službě osobní asistence Charity Třinec a také v jejich domácnostech. Dále pak naši dobrovolníci působí v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Bunkr a nově budou svůj čas věnovat i pacientům v Nemocnici Podlesí. Všem těmto lidem dávají to nejcennější, co mají: svůj čas, úsměv a přátelství.