U příležitosti prvního výročí vzniku Rady sídliště Válcoven plechu se její členové rozhodli uspořádat v pondělí 1. 6. 2015 oslavu Dne dětí. 

Kromě dobrovolníků ze Studentského dobrovolnického klubu ADRA a z programu Doučování, se do přípravy pustili i další důležité subjekty působící na sídlišti Válcoven plechu – komunitní pracovníci Úřadu Moravskoslezského kraje, Renarkon, oddělení sociální prevence a odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality Magistrátu města Frýdku – Místku, asistenti prevence kriminality.  Díky tomu bylo pro děti na fotbalovém hřišti přichystáno deset stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Navlékaly korálky, skládaly puzzle, lovily dřevěné rybičky, zdolávaly překážkovou dráhu, jezdily na koloběžce, střílely do branky florbalovými holemi, ukázaly obratnost při zacházení s ping – pongovou pálkou a míčkem, poznávaly ovoce a zeleninu, vyráběly záložku a odpovídaly na otázky.  Když všechny úkoly splnily, mohly si vyzvednout drobnou odměnu zajištěnou z prostředků Evropské unie, projektu „Podpora sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje III“ a z darů Dobrovolnického centra ADRA Frýdek – Místek a oddělení sociální prevence Magistrátu města Frýdku – Místku.

Mezi tím, co se děti bavily na jednotlivých stanovištích, připravovali si ukázku zásahu dobrovolní hasiči z Lískovce u Frýdku – Místku. Děti velmi zaujalo jejich hasičské auto, ochranné oblečení a zejména požární hadice, ze kterých v teplém dni stříkala velmi osvěžující voda. Zájemci se pod jejím proudem mohli ochladit a také si vyzkoušet držení požární hadice. Ukázka byla zakončena společnou fotografií dětí a hasičů.

Díky úsilí velkého počtu lidí, se Dětský den na sídlišti Válcoven plechu opravdu vydařil a věříme, že se stane tradicí i do dalších let.