Ve čtvrtek 18. června se v prostorách školní galerie konala vernisáž výtvarných prací, které byly inspirovány spoluprací školy s DC ADRA. Přinášíme vám několik fotografií a informace o dvou „adráckých“ projektech, kterých se žáci této školy s nadšením účastnili.

Už na podzim byla zahájena soutěž ve sběru použitého textilu „Hadračka“, kterou škola dlouhodobě podporuje Dobrovolnické centrum ADRA. Jednotlivé třídy soutěží o prvenství v počtu kartiček s postavičkami Hadraček. Každou kartičku děti získaly za plnou tašku použitého textilu odevzdaného v Charitativním obchůdku ADRA. Nyní byli vyhlášeni vítězové a předány odměny a dárečky.

Druhou velikou letošní akcí školy ve spolupráci s Adrou byla sbírka potravin určená dětem v ukrajinském městě Mukačevo, do které se zdejší děti zapojily s obrovským nasazením. V hodinách výtvarné výchovy pak děti vytvářely leporela a plakáty, které jsou nyní součástí výstavy.

Dovolte, abych za organizaci ADRA z celého srdce poděkovala žákům a jejich rodičům, pedagogům a vedení školy za nádhernou spolupráci. Aby mohla humanitární organizace pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují, neobejde se bez lidí, kteří darují svůj čas, své věci nebo své peníze. ADRA je prostředníkem, který pomoc organizuje, přebírá ji od dárce a předává potřebnému člověku. Děkujeme, protože bez vás – dárců – by to nešlo!

Odkaz na fotogalerii

Za humanitární organizaci ADRA Lenka Zaciosová

koordinátorka aktivit na školách