V roce 2017 jsme spolupracovali s 28 přijímajícími organizacemi, také jsme organizovali dobrovolnictví ve 3 vlastních programech (Charitativní obchůdky, sociální šatníky a Studentský dobrovolnický klub ADRA). Rovněž se nám dařilo úspěšně rozvíjet dobrovolnický program v domácnostech seniorů, který realizujeme ve Frýdku-Místku, Třinci, Novém Jičíně a Frýdlantu nad Ostravicí. Během roku 2017 jsme připravovali program „Dobrovolníci v domácnostech u osob s postižením“, který se již začátkem roku 2018 rozjíždí. Program je primárně cílen na osoby s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, které o ně pečují.

Při realizaci dobrovolnictví jsme úzce spolupracovali se zástupci přijímajících organizací (poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci zdravotnických a školských zařízení i zastupitelé a sociální pracovníci jednotlivých měst).

V roce 2017 se do dobrovolnické činnosti celkem zapojilo 453 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 17 827 dobrovolnických hodin. Dobrovolníci celkem navštívili uživatele 9 200 krát. Námi sledovaný počet dobrovolníků (453) oslovil přibližně 1359 uživatelů (bereme-li v úvahu kvalifikovaný odhad, kdy jeden dobrovolník za rok přibližně osloví cca tři osoby, protože mezi dobrovolníky je řada těch, kteří pořádají pro uživatele přijímacích organizací skupinové aktivity. Dobrovolníci pravidelně (dle svých časových možností) navštěvují uživatele a umožňují jim trávit jejich volný čas aktivně podle jejich přání a potřeb, a zúčastňují se supervizí.

V rámci péče o dobrovolníky bylo realizováno 66 supervizních setkání a jedno společné setkání, poděkování dobrovolníkům, které proběhlo v kostele sv. Jana Křtitele. Setkání bylo vedeno jako Modlitba za dobrovolníka a proběhlo ve spolupráci s Charitou Frýdek-Místek a Slezskou diakonií. Začátkem roku 2017 jsme byli pozváni na oslavu pětiletého výročí dobrovolnictví v Hospici. V únoru se naši dobrovolníci účastnili Valentýnského plesu v Hospici a také Valentýnského plesu v Penzionu pro seniory. Také jsme pomáhali na akci Hry seniorů. Pro dobrovolníky se nám podařilo zajistit průběžná vzdělávání na téma Canisterapie a na téma První pomoci.

Dobrovolníci byli v průběhu roku vybíráni, proškolováni a doplňováni dle definovaných potřeb v jednotlivých přijímajících organizacích. Pro nové zájemce o dobrovolnictví jsme celkem uspořádali 30 odborných vstupních školeníkteré vedl supervizor dobrovolnických programů a také hlavní koordinátor.

V březnu 2017 byl otevřen v Třinci první, avšak v pořadí již patnáctý charitativní obchůdek. Naše dobrovolnické centrum spravuje sedm z nich :-).