Náplň programu dobrovolnictví k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí z Nového Jičína jsme vám přiblížili v předchozích článcích. Nyní bychom vás rádi obeznámili s jeho vývojem. První čtyři dobrovolníci prošli začátkem měsíce září a další tři dobrovolníci v průběhu měsíce listopadu vstupním vzděláváním, které jim společně připravili zástupci oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Nový Jičín, sociálně aktivizační služby Centra sociálních služeb Ostrava a zástupci Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek.

Došlo k posunu tohoto programu z fáze vyjasňování kompetencí jednotlivých aktérů programu a do etapy realizace společných schůzek dětí ze sociálně znevýhodněných rodin s přidělenými dobrovolníky. Nejaktivnější dvojičky již mají za sebou první desítku setkání a všichni máme velkou radost, že se zdárně podařilo spárovat dobrovolníky s dětmi a že si dvojičky velmi rozumí a vzájemně se na své návštěvy a aktivity těší. V následujících týdnech budeme seznamovat další nově zapojené a proškolené dobrovolníky s dětmi a v současné chvíli evidujeme zájem dalších pěti zájemců o dobrovolnictví.

Nyní můžeme s hrdostí konstatovat, že k dětem ze sociálně vyloučeného prostředí dobrovolníky již nehledáme, ale rádi bychom získali v Novém Jičíně několik nových dobrovolníků k osamělým seniorům v domácnostech, kteří by přivítali parťáky pro volné chvíle. I vy můžete druhému zpestřit monotónní život třeba procházkou či popovídáním si o životě. V případě zájmu o zapojení se do dobrovolnictví u seniorů v domácnostech se prosím obraťte na níže uvedený kontakt, velmi rádi si s Vámi o možnostech dobrovolnictví popovídáme.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Monika Matulová,

koordinátor dobrovolníků

tel.: 734 171 307

e-mail: monika.matulova@adra.cz