O náplni programu dobrovolnictví k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí z Nového Jičína jsme Vás již dříve informovali. Dobrovolníci prošli začátkem měsíce září vstupním vzděláváním, které jim společně připravili zástupci oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Nový Jičín, sociálně aktivizační služby Centra sociálních služeb Ostrava a zástupci Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek.

Nyní došlo k posunu tohoto programu do fáze vyjasňování kompetencí jednotlivých aktérů programu a do etapy realizace prvních společných schůzek dětí z těchto rodin s přidělenými dobrovolníky. Všichni jsme plni očekávání kladného vývoje programu a nových prima zážitků a zkušeností. Vzhledem k velkému zájmu o dobrovolníky a „starší kamarády“, stále hledáme ještě několik málo dobrovolníků, kteří by o zapojení do tohoto projektu měli zájem.

Děkujeme za finanční podporu městu Nový Jičín, které se rozhodlo tento dobrovolnický program od počátku podporovat. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc a čas věnovaný dětem.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Monika Matulová

Koordinátor dobrovolníků pro Nový Jičín

734 171 307

monika.matulova@adra.cz