„Problémy jsou tím, co činí život zajímavým a jejich překonávání je tím, co činí život smysluplným.“ – Joshua J. Marine

Tohle moudro neplatí vždy a všude, ale u nás v tomto čase ano!

Naši spolupracovníci v různých zařízeních, které máme pojmenované jako kontaktní osoby, jsou také velice vynalézaví.

Například sociální pracovníci v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek při vyhlášení zákazu návštěv zorganizovali akci „Okolo Frýdku cestička“. Cílem akce bylo motivovat klienty, aby zůstali co nejdéle pohybliví i v době nouzového stavu. Po chodbě byly rozmístěny obrázky dětí z různých ADRA soutěží a každému klientovi či klientce, kteří přešli celou chodbu tam a zpět, zpestřovaly tyto okamžiky. Personál zaznamenával výkony do tabulky a na konci soutěže se napočítaly úctyhodné kilometry. Kdo ví, možná tak aktivní senioři opravdu v této době virtuálně obešli celý Frýdek i s Místkem.

Ke konci školního roku jsme do našeho Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku dostali zásilku plnou dětských přání, kreseb a dopisů dětí z 2. Základní školy ve Frýdku-Místku a různé milé dárečky v podobě papírových výrobků dětí z Mateřské školy v Dobré. Jelikož seniorky a senioři v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek mají moc rádi dětskou tvorbu, uskutečnili sociální pracovnice improvizovanou mini vernisáž pod širým nebem.

Dále ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí paní Viera Švarcová jako kontaktní osoba předává dopisy dobrovolníků a obrázky dětí osamoceným klientům. Těm, kterým už zrak moc neslouží, dopisy předčítá nebo zprostředkovává srdečné pozdravy rodinných příslušníků, přátel či dobrovolníků. Skype hovory jsou novinkou, která umožňuje vizuální kontakt s rodinou či dobrovolníky.

Nyní je doba, kdy bereme techniku na milost, a jsme rádi, že nám všem umožňuje zůstat v kontaktu se svými milými.

Chcete se zapojit do alternativního způsobu dobrovolnictví? Chcete napsat dopis osamělému člověku v nějakém zařízení (nemocnice, hospic, domov pro seniory)? Chcete se svými dětmi malovat obrázky a rozzářit jimi něčí oči a vykouzlit úsměv? Máte tip na nějakou zajímavou alternativní formu dobrovolnictví do dnešní doby?

Prosím, ozvěte se na adresu: leona.srokova@adra.cz či na mobil: 734 646 061.

Těšíme se spolupráci či na vaše návrhy a podněty.

Za Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku

Leona Sroková

Koordinátorka dobrovolníků, fundraiser