Peníze nejsou v životě to nejdůležitější. Vztahy, které budujeme ve svém okolí, jsou daleko cennější. Jsou důležitější, než si mnohdy připouštíme. Ověřili jsme si to mnohokrát u lidí, kteří jsou osamoceni a nemají často nikoho blízkého. Dobrovolník vnáší do života těchto lidí pocit sounáležitosti a integrity.

Jako Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek se věnujeme právě lidem, jejichž vztahový deficit přináší osamění a pocit zbytečnosti. Nejsou to lidé jen staršího věku, jak si někdy myslíme, ale pocit samoty často prožívají lidé napříč generacemi.

Jsme rádi, že nám pomáháte naplňovat naše poslání „aby se nikdo necítil sám“ a nesmírně si toho vážíme. Přesto se najdou jedinci, kteří se rozhodli parazitovat na společnosti zavrženi hodným způsobem. Neváží si vyšších hodnot v životě a peníze se pro ně staly vším.

Dnes v dopoledních hodinách, neznámý pachatel, přinesenými nůžkami na železo, přestřihl řetěz pokladničky připevněné k podstavci. Kořist, kterou si odnesl, nemá pro nás jen hodnotu finanční. Hodnotu peněz převyšuje hodnota lidství těch, kteří přispěli. Jste to právě vy, kteří jste věnovali v mincích kousek sebe, abychom společně mohli pomáhat.

Naši činnost takový čin nepřekazí. Rádi bychom, aby policie tohoto nenechavce dopadla. Pokud se jí to nepodaří, rád bych alespoň touto cestou poslal lupiči vzkaz: Radost, klid a štěstí peníze nezajistí. Vnitřní vyváženost a pohodu si nikdo nekoupí. O tu musíme v životě bojovat. Souhlasím s citátem a osobně jsem si jej vyzkoušel – „Lépe je dávat, nežli brát“.

Stanislav Staněk
vedoucí dobrovolnického centra