ADRA byla založena Církví adventistů sedmého dne. Přiblížit činnost dobrovolnických center jednotlivým sborům mají na starost tzv. „adráci“, vybraní členové církve. Jedním ze způsobů, jak přiblížit širokou škálu činností dobrovolnických center je prostřednictvím již tradiční akce „Modlitba za ADRU“.

Letošní Modlitba za ADRU se uskutečnila 11. května. V rámci bohoslužby byl vyčleněn čas, ve kterém se vyzdvihl přínos dobrovolnických center pro společnost, a poté se za ně shromáždění modlilo. I děti mohly formou příběhu zaslechnout, že jsme tu pro druhé, a že být vnímavý k potřebám lidí je klíčová křesťanská hodnota.

Poté proběhla finanční sbírka, jejíž výtěžek bude použit právě k rozvoji Dobrovolnických center ADRA v České republice, kterých je v současné době 15.

Děkujeme všem, kteří takovýmto způsobem vyjádřili podporu dobrovolnictví.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Stanislav Staněk

vedoucí dobrovolnického centra