To, že zřizovatelem organizace ADRA je Církev Adventistů nejspíš víte. Ale víte, že se každoročně na počátku května pořádá ve všech sborech této církve na celém světě akce s názvem „Modlitba za Adru“? Vedoucí Dobrovolnického centra povídal věřícím o tom, jak úžasní dobrovolníci z Adry slouží nejen v okolí našeho města. Děti si poslechly příběh o tom, jak se k pomoci osamělým lidem připojují děti ze základních škol, pouštěl se film o práci české pobočky humanitární organizace Adra ve světě a pak se konala sbírka financí.

Jsme moc rádi, že jako jedna z mála neziskovek máme velkou podporu křesťanské církve. To pro nás znamená nejen modlitební zázemí, ale také určitou finanční podporu, která nám pomáhá s pokrytím provozních nákladů.

Děkujeme!