V současnosti má mnoho mladých lidí pocit, že jsou osamoceni, nikdo jim nerozumí, procházejí mnoho změnami – nastupují na nové školy, připravují se na budoucí zaměstnání či další studia. Prožívají změnu a to i změnu volného času. Je pravdou, že střední školy či učiliště v mnoha případech se svým programem pamatují na jeho naplnění, ale jeví se, že ne vždy jsou tyto instituce schopny pokrýt případný zájem studentů či učňů. Vzhledem k závažnosti tohoto životního období mladých lidí, kdy se často jedná o základní nasměrování celého produktivního života, bychom se na smysluplném využití volného času mladých lidí, chtěli podílet. Mladí lidé jsou pověstní svou kreativitou, nadšením pro dobrou věc a touho změnit svět k lepšímu. Touží patřit do party a společně s vrstevníky prožívat dobrodružství a nevšední zážitky.

Mladí lidé se mohou zapojit v rámci našeho dobrovolnického centra do Studentského dobrovolnického klubu a připravovat a organizovat volnočasové tematické programy se skupinou věkově a ideově podobně laděných lidí. Hlavní myšlenkou klubu je společná dobrovolnická služba skupiny mladých lidí, kteří se pravidelně scházejí, plánují a poté realizují výtvarné, sportovní, zábavné, kulturní akce či výlety pro seniory, osoby se zdravotním postižením nebo děti z dětských domovů.  Právě prostřednictvím pravidelných hromadných akcí pomáhají hodnotným způsobem vyplnit čas uživatelům jednotlivých zařízení. Jsme přesvědčeni, že členství ve Studentském dobrovolnickém klubu a zajímavá, tvůrčí, zábavná a užitečná práce je tím, co z členů pomůže vytvořit aktivní a nesobecké občany, neboť z lidí, kteří se už v nedospělém věku naučili dělat něco pozitivního pro své okolí, vyrostou lidé, kteří budou pilíři své komunity a je pravděpodobné, že i v pozdějším věku budou aktivní a budou mít naplněný život respektem a úctou k druhému i sobě samému.

Jste mladí, krásní a perspektivní? ☺ Máte dvě volné hodině týdně? Nudíte se? Nemáte moc kamarádů? Hledáte nějakou prima partu? Moc rádi vám pomůžeme! Přidejte se k nám a staňte se dobrovolníkem ve Studentském klubu ADRA. Kontaktujte koordinátorku klubu Gabriela Slívovou na tel. č. 731 623 754 nebo na mailu dobrovolnik@adra.cz

Těšíme se na Vás!