V uspěchané době, kdy nezbývá mnoho času na vytváření vztahů v rodině, v sousedství nebo v zaměstnání, vstupují stovky dobrovolníků „cizím“ lidem do jejich samoty. Vnímám to podobně jako rozdávání vody na poušti, kde je jí nedostatek. Někomu to připadá jako plýtvání a ztráta. Našim dobrovolníkům to však pořád dává smysl. Proto si nesmírně vážím všech, kteří si ukrojí ze svého času a nabízí ho těm, kteří potřebují pohlazení nebo teplo lidského slova.

Všechny aktivity Dobrovolnického centra směřovaly a směřují k tomu, abychom zprostředkovali pomoc těm, kteří cítí kolem sebe prázdnotu a samotu. Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte tuto vizi naplňovat a jak svým časem, prostředky nebo věcnými dary umožňujete potřebným lidem prožívat teplo vztahů, o které z různých důvodů přišli.

Velmi děkujeme městům, která nás pravidelně podporují, a není tomu jinak ani v tomto roce.  Moc děkujeme za finanční podporu v roce 2019 Statutárnímu městu Frýdek-Místek, Statutárnímu městu Třinec, městu Nový Jičín a městu Frýdlant nad Ostravicí. Bez Vaší podpory by dobrovolníci nemohli rozdávat úsměvy a dělat radost tam, kde je potřeba.

Za kolektiv ADRA Frýdek-Místek

Stanislav Staněk

Vedoucí Dobrovolnického centra