… a tak také my v Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek-Místek, které vede dobrovolnické programy u dětí, seniorů, osob se zdravotním postižením, pacientů v nemocnicích, nevyléčitelně nemocných v hospici, ale také u dětí a mladých lidí s autismem a v Charitativních obchůdcích ADRA, bilancujeme.

Hned na počátku prosince u příležitosti oslav Mezinárodního dne dobrovolníků proběhla milá a slavnostní setkání s dobrovolníky, vždy za přispění měst (Nový Jičín, Frýdek-Místek, Třinec), která finančně podporují a vyzdvihují důležitost dobrovolnické práce pro společnost.

První prosincový víkend taktéž patřil Adventnímu benefičnímu koncertu ADRA, který proběhl ve spolupráci s Obchodním centrem FRÝDA v prostorech nákupního centra. Nedělním odpolednem nás provedla herečka Ostravského divadla Mír Kristýna Lišková. Vystoupily děti dětského domova, cimbálová Kotkova muzika a zpěvák Voxel. Všichni vystoupili bez nároku na honorář, a toho si nesmírně vážíme.

To ovšem nebylo všechno. Letos proběhl již třetí úspěšný ročník akce „Dárek pro druhé“, jenž je místní obdobou veleúspěšného projektu Ježíškova vnoučata. Letos bylo díky štědrým dárcům dárků obdarováno 200 osob, které  se cítí osaměle a opuštěně a celkově všem těm, kterým by dáreček od druhého člověka zpříjemnil den (pacienti v nemocnicích a v hospici). Jednalo se o všechny, kteří by letos žádný dárek nemuseli dostat – senioři v domovech pro seniory, senioři a osoby se zdravotním postižením žijících v domácnostech, osoby žijící v domově se zvláštním režimem, pacienti, rodiny a jednotlivci v sociálně tíživých podmínkách vyžadující podpory terénních sociálních pracovníků.

V týdnu před vánočními svátky jsme si zazpívali společně se seniory v Penzionu v rámci „Mobilní kavárničky ADRA“.  V Domově pro seniory uspořádali poslední letošní supervizi pro dobrovolníky – tentokrát ve vánočním duchu i s milým kreativním tvořením. Studentský dobrovolnický klub ADRA podpořil děti z dětského domova účastí na jejich vánoční besídce, rozdali jsme poslední dárky pro druhé. 

Závěrem bychom rádi poděkovali, všem těm, kteří nás podporují (ministerstva, kraj, města, sponzoři, individuální dárci), všem těm, kteří s námi pomáhají – naši milí dobrovolníci, ale také všem zaměstnancům, kteří s citem a péči sobě vlastní nesou dobré jméno mezinárodní humanitární organizace ADRA.

Nikdo nemůžeme dělat všechno, ale každý můžeme dělat to své, klidně úplně malé „něco“, aby bylo méně těch, kteří jsou v nouzi, opuštění a sami.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Alice Šavrdová

PR pracovník