Adru znáte jako humanitární organizaci, která pomáhá lidem v nouzi. Fandíte také našim dobrovolnickým programům v sociálních a zdravotních organizacích. Dnes máme pro vás krátkou zprávu o našem projektu výchovy malých dětí k dobrovolnictví.  

Není to úplně jednoduché, protože děti do 15ti let se nemohou stát dobrovolníky dle definic zákona o dobrovolnické službě. Už teď ale mohou dělat spoustu užitečných věcí pro lidi, kteří žijí v jejich okolí. Věříme, že je důležité povzbuzovat děti k nezištnému konání dobrých věcí už teď, když jsou malí a ukazovat jim příležitosti a konkrétní způsoby jak mohou být užiteční světu kolem sebe.

Protože ředitelé mateřských a základních škol jsou příznivě naklonění k partnerství škol s Adrou, využíváme této krásné výchozí pozice a spolupracujeme se školami na tom, aby z dnešních dětí vyrostla generace lidí, pro které je přirozené si vzájemně pomáhat. Vytvořili jsme malý, ale kreativní tým pracovníků a dobrovolníků, kteří připravují a realizují zajímavé programy pro nejmladší.

V současnosti zdarma nabízíme mateřským a základním školám tyto aktivity:

  • interaktivní výukové lekce
  • dlouhodobější projekty zaměřené na mezilidskou pomoc
  • programy „šité na míru“ konkrétní škole

V našich programech představujeme dětem a jejich rodičům dobrovolnictví jako přitažlivý a zajímavý životní styl, jako nasměrování, které pozitivně ovlivní život dobrovolníků a také životy lidí, s nimiž se potkávají