Pomocí neobvyklého způsobu – komiksů se od září letošního roku snažíme oslovit veřejnost a informovat ji o činnosti našeho dobrovolnického centra. Lidé mají možnost se s komiksy setkat v městské hromadné dopravě, u pokladniček ADRA, nově i v některých spolupracujících zařízeních a obchodech.

Komiksy jsou dílem pana Michala Ondrouška, kterému tímto srdečně děkujeme za vytvoření nového druhu propagačních materiálů k prezentaci našeho centra. První komiks se týká podpory dobrých mezilidských vztahů právě zapojením se do dobrovolnické činnosti. Druhý komiks nabízí dobrovolnictví jako smysluplnou volnočasovou aktivitu, která přináší radost, přátelství, ale i cenné zkušenosti. Třetí komiks seznamuje širokou veřejnost i s pomocí při mimořádných událostech, které se dějí u nás i v zahraničí. Poslední komiks se věnuje našemu nejúspěšnějšímu dobrovolnickému programu – Studentskému dobrovolnickému klubu. Tento klub navštěvuje každoročně kolem 25 studentů, kteří docházejí do 10 spolupracujících zařízení.

Další velké poděkování patří společnosti ČSAD Frýdek – Místek a.s., která se rozhodla podpořit činnost dobrovolnického centra právě bezplatným poskytnutím inzertních ploch v autobusech. Komiksy vedou zábavnou formou k zamyšlení, jejich realizace by ovšem nebyla možná bez finanční podpory společnosti Optimont 2000 s.r.o.

Děkujeme všem výše uvedeným za podporu a pomoc při propagaci dobrovolné mezilidské pomoci.