Hrdost je poněkud ambivalentní emoce. Může být veskrze pozitivní, ale může také snadno sklouznout k velké pýše.  Hrdý by měl být člověk vždy, když vlastním úsilím dosáhne něčeho mimořádného. Také když se zaslouží o něco dobrého pro jiného člověka. Hrdý ať je lékař, který přispěl k uzdravení člověka, hasič, který uhasil velký požár a zachránil lidi, rodič, který ze svých dětí vychoval slušné lidi, hrdé můžou být i děti, které se dobře starají o své rodiče a vlastně každý, kdo dělá něco dobře a poctivě.

Dlouhodobě se nám v Dobrovolnickém centrum ADRA Frýdek-Místek daří udržet dobrovolnické programy. Minulý rok jsme rozšířili naší činnost o nový program Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením, na což jsme patřičně hrdí. Hrdí jsme především na našeho kolegu Petra Adamuse, který stál u zrodu tohoto programu a celý jej vede.

Program je primárně cílen na děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, které o ně pečují. Dobrovolníci v tomto programu pomáhají při realizaci výtvarného či sportovního kroužku. Zatímco děti si společně s koordinátorkou a dobrovolníky hrají, rodiče mohou sdílet své zkušenosti na svépomocných skupinách.  Právě pozitivní ohlasy rodičů a dětí nás vedly k tomu, abychom program rozšířili a vytvořili tak další skupinku pro výtvarný kroužek a skupinku pro sportovní kroužek. Do programu se tak zapojí dalších 12 prvostupňových dětí a možnost využít kroužky a svépomocnou skupinu využije 20 rodin z Frýdku-Místku.

V průběhu roku budeme program rozšiřovat a dobrovolníci budou docházet do přirozeného prostředí jedinců s autismem, tedy nejčastěji do rodiny, ve které žijí. Dobrovolník nebude nahrazovat základní péči rodiny ani aktivity poskytovatelů sociálních služeb, cílem bude vytvářet vztah s osobou s PAS a být společníkem při trávení volného času. Dobrovolníci budou s dětmi v rodině trávit čas povídáním, hraním, čtením, činnostmi, které bude dítě preferovat dle svých specifických potřeb, chodit na procházky.

Pokud Vás program zaujal, a rádi byste se zapojili do dobrovolnické činnosti, neváhejte a kontaktujte koordinátory programu Petra Adamuse (tel. č.  739 838 186, e-mail petr.adamus@adra.cz) či Gabrielu Slívovou (tel. č. 731 623 754, e-mail dobrovolnik@adra.cz). Nabízíme také možnost zapojit se do programu pro osamělé seniory, za kterými dobrovolníci docházejí do jejich domácností, povídají si, hrají společenské hry, chodí na procházky.  Udělejte radost osamělým seniorům a zapojte se do programu Dobrovolníci v domácnostech seniorů.

Za kolektiv ADRA

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků