Při letošní speciálně upravené slavnosti Trnkobraní v Penzionu pro seniory ve Frýdku-Místku jsme se seniorům zavázali, že předáme jejich srdečné poděkování, dopis a sladkosti dětem v mateřské škole v Dobré a dětem z 2. základní školy ve Frýdku-Místku. Jednalo se o projevy vděčnosti za podporu v době nouzového stavu, kdy děti zasílali babičkám a dědečkům různé obrázky, dopisy a výrobky z papíru. Jak senioři sami uvedli, tento způsob kontaktu byl pro mnohé z nich opravdovým dokladem toho, že nejsou úplně „zapomenutí“ a „odříznutí“ od okolního světa.

Jsme rádi posly dobrých zpráv a brzy jsme naplánovali návštěvu dětí z mateřské školy v Dobré. Doslalo se nám vřelého přijetí, nejen od paní ředitelky Bc. Jany Maďové, ale také od učitelek a samotných dětí. Bylo pro nás důležité, aby děti pochopily, jak moc si vážíme každého obrázku či výrobku. Pomohli jsme si pohádkou „O veliké řepě“. Jak z ní víme, všichni jsou potřební, a i ten nejmenší z nejmenších může mít velmi důležitou roli. To platilo i v době nouzového stavu. Kde se naši dobrovolníci nedostali, dostaly se obrázky našich malých ADRA kamarádů.

Přáli bychom babičkám a dědečkům z Penzionu pro seniory ve Frýdku-Místku vidět tolik nadšených dětí i jeich učitelek.

Již nyní se těšíme, že můžeme v takové formě dobrovolnictví pokračovat, neboť ještě týž den dobří lidé z mateřské školy v Dobré naplnili naše auto dalšími krásnými obrázky, kolážemi a výtvory z papíru.

Děkujeme za Vaši podporu! Vážíme si Vašeho času, úsilí a trpělivosti. 

První část svého slibu jsme již splnili, teď budeme pokračovat na 2. základní škole ve Frýdku-Místku.

Těšíme se na Vás!

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Leona Sroková

Koordinátorka dobrovolníků