Pomáhat je radost – to dosvědčila aktivita žáků třetích a pátých tříd Základní školy Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Aktivitu, kdy sběrem obnošených oděvů pomáhají sociálně potřebným lidem, doplnili nápaditými kresbami a výtvarnými pracemi, které vystavili  v Galerii Pod Sovou. Vstupní vernisáže 16.1. 2014 se zúčastnili zástupci města, ADRA o. p. s. a samozřejmě zástupci školy. Paní zástupkyně ředitele Mgr. Landová přivítala přítomné a představila účel této kouzelné vernisáže. Zástupce ADRA o. p. s. poděkoval za ochotu školy zapojit se do praktické podpory při výchově žáků k sociálnímu cítění. Zástupce města vyzvedl důležitost takovýchto setkávání, která kultivují společnost a přispívají k osvětě mezi občany. Krásné zpěvy, básně a slohové práce na motivy hADRAček, které děti dostávají za přinesené oděvy, vernisáž nádherně zpříjemnily.