Mnozí z obyvatel Frýdku Místku neprožívají tak příjemné a hřejivé chvíle nejen na duši, ale i na těle, tak jako my právě teď. Jsme rádi, že DC ADRA ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne může přinést trochu lidského tepla lidem bez přístřeší

3x ročně probíhá v prostředí Sociálního šatníku DC ADRA na Radniční ulici stříhání a holení osob bez domova.

Dne 19. 12.  k nám zavítalo celkem 70 osob, z toho se 40 osob chtěloostříhat a oholit. V letošním roce proběhla tato akce naposledy a byla spojena také s obdarováním vánočními balíčky, které potěšily nejen srdce, ale i žaludek. Balíček byl složený z trvanlivých potravin, ovoce a drogeristického zboží.

Velice rádi bychom poděkovali firmám Velkoobchod Zajac s.r.o., MATTES TRADING s.r.o., PeMaP s.r.o., Vivacomex spol. s.r.o. a dárci z místního sboru CASD. Nové holící i stříhací strojky věnoval obchodní řetězec LIDL. Velice si vážíme všech, kteří se do akce zapojili po finanční stránce či coby přímí účastníci akce.

Ve Frýdku Místku se odhaduje, žžije asi 300 osob bez domova. Pro nás, kteří se v chladných dnech těší do vytopeného domova a k teplému čaji, je tato situace těžko představitelná. DC ADRA pomáhá lidem bez domova, aby byli vybaveni ošacením, obuví, přikrývkami díky sociálníšatníkům, to vše i díky vám. Ale služba holení a stříhání je pro mne něco mnohem více –člověk bez domova prožívá osobní zájem, laskavý dotek a pocit, že někomu na něm záleží a může odejít s pocitem větší důstojnosti a lidskosti.

Za DC ADRA Frýdek-Místek

Mgr. Renáta Chlebková

Fundraiser