HLEDÁME ochotné dobrovolníky do nového programu. Je cílen na děti (i dospělejší) s PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (AUTISMEM) a jejich rodiny. Dobrovolníci budou docházet do domácnosti, ve které děti se nacházejí. V důsledku svého postižení jsou často vyčleňováni z dětských a třídních kolektivů i ze společnosti obecně, což má velmi výrazný vliv na prožívání „kvality“ života. A to nejen jich samotných, ale celé rodiny. Dobře proškolení dobrovolníci budou s dětmi v rodině trávit čas povídáním, hraním, čtením a dalšími příjemnými činnostmi, které bude dítě preferovat dle svých (možná) specifických potřeb. Přijďte nám pomoci zmírnit jejich případnou sociální izolaci a zlepšit kvalitu jejich života. Neváhejte a staňte se dobrovolníkem i VY! Volejte..pište!

Bližší informace – Petr Adamus tel. 739 838 186; email: petr.adamus@adra.cz nebo v kanceláři našeho DC