DOBROMAN/DOBROMANKA (v překladu dobrovolník/dobrovolnice) pomáhá lidem, kteří to potřebují, tedy dětem, pacientům v nemocnicích, seniorům, lidem se zdravotním omezením, ale i lidem s demencí. Vyplňuje jejich volný čas a dělá ho příjemným, pomáhá jim přijít na jiné myšlenky a umí vykouzlit úsměv na tváři.

Dobrovolníkům nabízíme:
– individuální přístup
– vstupní pohovor, úvodní seznámení dobrovolnictvím
– vstupní vzdělávání
– proplacení nákladů na doložení lékařského potvrzení, výpisu z rejstříku trestů
– proplácení cestovného
– úhradu úrazového pojištění
– další vzdělávání zaměřené na sociální a psychologickou oblast
– odborné supervize, přátelská setkávání
– získání nových kontaktů a přátel

Ten, kdo pomáhá, je to opravdový hrdina. Být dobrovolníkem, to je totiž výzva!

Podlehni výzvě… dobrovolníkem možná můžeš být i ty.

Spolupracujte s Dobrovolnickým centrem ADRA, aktivně se zapojte, zlepšujte s námi mezilidské vztahy ve vašem okolí. Kontaktujte nás na e-mailu dobrovolnik@adra.cz. Napište nám, v jakém městě a komu (děti, senioři, pacienti v nemocnicích,…) byste rádi pomohli.