V pátek 9.května jsme poděkovali všem žákům prvního stupně Základní školy Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí za celoroční sbírku použitého textilu. Věřte nebo ne, ale děti Adře odevzdaly více než 1500kg oblečení. Za odměnu pro ně dobrovolníci připravili prima den s Adrou. Na pěti stanovištích se děti prakticky, na vlastní kůži a zábavně seznámily s tím, jak ADRA pomáhá osamělým seniorům, lidem postiženým živelnými katastrofami,

bezdomovcům, vyzkoušeli si jak se ADRA prostřednictvím dobrovolnických center zapojuje do života místních komunit a proč se tolik zasazuje o znovupoužívání oblečení. 

Akce se všem – účastníkům i organizátorům velmi líbila