Město Frýdek-Místek opět umožní neziskovým organizacím žádat, v rámci dotačního programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby, o dotaci na jejich činnost.

Tak jako v předchozích letech, i letos již od konce prázdnin dáváme dohromady potřebné materiály mj. statistiky, účetnictví, plány počtu dobrovolníků i dalších vzdělávání dobrovolníků. Stejně jako loni se zamýšlíme nad tím, které dobrovolnické programy jsou spíše v útlumu, a které mají potenciál se rozvíjet.

V čem bude jiné od nového školního roku dobrovolnictví mladých lidí, studentů středních a vysokých škol? Podaří se nám udržet vysoké počty dobrovolníků v programech SetKavárna, Studentský dobrovolnický klub ADRA a v zájmových kroužcích pro děti s poruchou autistického spektra? Odpověďmi nejen na tyto otázky se budeme zabývat v následujících týdnech.

Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku funguje úspěšně již více než 16 let. Plánujeme chod a rozvoj dobrovolnických programů, který je letos značně ovlivněn koronavirem. Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať už jedná o drobné či značné, jednorázové či pravidelné dárce. Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za dosavadní významnou finanční podporu, za to, že je nakloněno rozvoji dobrovolnictví u dětí, osob se zdravotním postižením, seniorů i pacientů v nemocnicích.