6. září jsme se zúčastnili oslav u příležitosti založení Domova Sosna. V příjemné atmosféře místní zahrady jsme se mohli setkat  s mnoha osobnostmi, které měli a mají zásadní vliv na vznik a chod domova. Bylo zajímavé na připravených nástěnkách pročítat dobové informace z různých etap života zařízení, jehož provozovatelem je město. Vedení Městského úřadu Třinec zastoupené paní starostkou RNDr. Věrou Palkovskou popřálo Domovu Sosna to, co dělá domov přitažlivý – hezké vztahy, kvalitní péči a krásné prostředí. Dobrovolnické centrum na této slavnosti zastupoval Stanislav Staněk, vedoucí centra, Irena Blablová, hlavní koordinátorka a Bc. Eva Miškejová, koordinátorka dobrovolníků pro Třinec a okolí. Dobrovolnictví totiž v Domově Sosna má již dvanáctiletou tradici a spolupráce s tímto zařízením je na vysoké úrovni. Dobrovolníci na této slavnosti nemohli chybět a v rámci slavnosti byla jejich činnost náležitě oceněna. Krásnou atmosféru dotvořily „Havířovské babky“, které charakteristickým způsobem slezského regionu zazpívaly lidové písně a recitovaly básně. Bohaté občerstvení zpříjemnilo konverzaci mezi účastníky.

Panu řediteli jsme za dobrovolnické centrum ADRA předali sosnu (borovici), která má připomínat možnosti růstu vzájemné spolupráce. Přejeme celému kolektivu domova, a zvláště jeho vedení, elán a radost z práce, kterou pro město Třinec dělají.