Domov Ondráš z Brušperku ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA vyhlašuje poptávku po ochotných občanech, kteří rádi zpříjemní volný čas seniorům v Ondráši. Dobrovolnické centrum ADRA, které Domovu Ondráš vypomáhá s náborem a výběrem dobrovolníků, organizuje pro nové zájemce informativní schůzky, a to 8. 9. a 11. 9. v čase od 15,00-17,00 hodin.
Dobrovolníkem se může stát jedinec starší 16 let, morálně způsobilý, který je orientován na druhé, je schopen respektovat přání druhého, rád komunikuje a dokáže naslouchat. Co konkrétně dobrovolnická činnost představuje? „Domov Ondráš je otevřené zařízení, to představuje, že dobrovolník může trávit s klientem čas nejen v prostředí náhradního domova.
 
Dobrovolníci vybraného klienta navštěvují zpravidla jednou týdně, a to v dopoledních a odpoledních hodinách. Snaží se klienta rozpovídat, sdělují mu sami, co se děje v jejich životech, nebo ve městě, jindy naslouchají jeho vyprávění. Pokud se najde výrazně komunikativní člověk může se věnovat i skupince seniorů, kterým předčítá, nebo uspořádá videoprojekci, hudební kroužek. Dobrovolníci se mohou podílet také na doprovodu svých klientů při výletech organizovaných domovem,“ vysvětluje Lenka Hájková z DC ADRA.  
 
Zájemcům o další informace doporučujeme kontaktovat Lenku Hájkovou (DC ADRA) na čísle 734 693 785, nebo prostřednictvím e-mailu lenka.hajkova@adra.cz. Po úvodních pohovorech budou vybraní zájemci pozváni k vstupnímu školení, které proběhne ve čtvrtek 18.9. v budově Domova Ondráš.
 
„Přijďte a odměnou Vám bude dobrý pocit služby bližnímu, potkáte jinak zaměřené lidi a stanete se součástí někoho, kdo na Vás čeká.“
 
 
Libuše Jurčíková (za Domov Ondráš)
Mobil: 731575256
 
Bc. Lenka Hájková (za Dobrovolnické centrum ADRA)

Mobil: 734693785