Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na hlavní pracovní poměr:

Vedoucí koordinátor dobrovolnických programů DC Adra Frýdek – Místek

Místo výkonu práce: Radniční 1242, Frýdek-Místek 738 01

Stručná charakteristika vykonávané práce:

Aktivní komunikace s koordinátory jednotlivých dobrovolnických programů, komunikace s dobrovolníky a zaměstnanci spolupracujících organizací. Vytváření vhodných podmínek pro činnost dobrovolníka v zařízení, péče o dobrovolníky, organizace a účast na supervizních setkáních, aktivní plánování a realizace náborů nových dobrovolníků, vedení databází. Vedoucí koordinátor dále zabezpečuje pojištění dobrovolníků, má zodpovědnost za vedení potřebné dokumentace a věnuje se projektové, metodické i koncepční činnosti. Podílí se na organizaci akcí a reprezentuje na nich DC Adra. 

Požadujeme:

–          zkušenosti a praxe v sociálním oboru výhodou;

–          občanskou bezúhonnost doloženou výpisem z evidence rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce;

–          časovou flexibilitu, samostatnost, komunikativnost, kreativitu, schopnost týmové práce;

–          ochotu nést odpovědnost a průběžně se vzdělávat;

–          velmi dobré organizační schopnosti; 

–          empatický vztah k cílovým skupinám;

–          aktivní schopnost práce na PC – internet, MS office (outlook, word, excel, powerpoint);

–          řidičský průkaz skupiny B (aktivní praxe);

–          základní znalost anglického jazyka;

–          dobrá znalost regionu; 

–          zkušenosti se zpracováváním a administrací projektů;

–          základní orientaci v neziskovém sektoru a způsobu jeho financování.

Nabízíme:

–          kreativní zaměstnání v týmu na HPP;

–          odpovídající finanční ohodnocení;

–          plný pracovní úvazek;

–          zaměstnanecké benefity (stravenky, telefon);

–          možnost odborného růstu, vzdělávání;

–          pravidelné supervize;

–          možnost seberealizace;

–          odpovídající zázemí;

–          příjemné pracovní prostředí;

Výběrové řízení bude realizováno ve dvou kolech:

  1. Kolo: Výběr vhodných kandidátů ze zaslaných strukturovaných životopisů a motivačních dopisů (realizuje výběrová komise).
  2. Kolo: Osobní pohovor s vybranými účastníky z 1. kola.

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na e-mailovou adresu dobrovolnik@adra.cz a to nejpozději do 2. 10. 2015.

Pohovor pro vybrané uchazeče se bude konat 13. 10. 2015. Nástup dohodou.

Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím vedoucího Dobrovolnického centra Frýdek – Místek o přijetí či nepřijetí doporučení výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení jsou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou elektronickou poštou, případně telefonicky vyrozuměni o jeho výsledku. Strukturované životopisy a motivační dopisy budou skartovány.

Jednání výběrové komise je neveřejné. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

                                                                                        Stanislav Staněk

                                                                    vedoucí dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek