Dne 20. března 2018 již tradičně pořádal Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec u příležitosti Mezinárodního dne sociální práce, pod záštitou starostky města Třince, Den sociální práce 2018.

Tato akce byla určena všem, kteří se angažují v sociálních službách. Smyslem akce bylo, aby účastníci mohli sdílet své pracovní zkušenosti, aby se seznámili s novými trendy v přístupu k řešení sociálních problémů, a aby byli informováni o plánování rozvoje sociálních služeb města Třince.

Byli jsme potěšeni, že svůj prostor dostalo i naše dobrovolnické centrum. Vedoucí centra pan Stanislav Staněk prezentoval činnost a posláníCharitativního obchůdku v Třinci, který  
1. března 2018 oslavil své první narozeniny.
 V kontextu ostatních sociálních služeb tak i náš obchůdek může přispívat k pomoci těm, kteří to potřebují.

Děkujeme městu Třinec i všem ostatním za podporu!