Naše dobrovolnické centrum má přes 450 dobrovolníků, kteří se po celý rok věnují seniorům, osobám se zdravotním postižením a v neposlední řadě také dětem. Dobrovolníků a dobrovolnic si za jejich nezištnou pomoc druhým lidem velmi vážíme a i díky jejich laskavosti můžeme společně zpříjemnit životy druhých.

S prosbou o pomoc a zapojení se do dobrovolnické služby, v rámci pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny, jsme se obrátili nejen na naše aktivní dlouhodobé dobrovolníky, ale také na širokou veřejnost. Setkali jsme se s velmi kladnou reakcí a velkým zájmem pomáhat.

Koncem března bylo statutárním městem Frýdek-Místek zřízeno Kontaktní centrum pro občany z Ukrajiny. Centrum se nachází v Národním domě v Místku a slouží k usnadnění adaptace na nové prostředí a ulehčení zařizování formálních záležitostí důležitých pro pobyt ve městě. Občanům z Ukrajiny jsou na místě poskytovány základní potraviny, hygienické potřeby nebo pomoc tlumočnice a průvodkyně a v neposlední řadě také dobrovolníků. Dobrovolníci ADRA docházejí do kontaktního centra každý den v jeho provozní době a jsou jeho důležitou součástí. Nabízejí pomocnou ruku tam, kde je potřeba.

V kontaktním centru je také sběrné místo materiální sbírky vyhlášené městem Frýdek-Místek ve spolupráci s dobrovolnickým centrem. Potřebné jsou především trvanlivé potraviny. Potraviny můžete do kontaktního centra přinášet v jeho otevírací době.

Děkujeme, nejen dobrovolníkům, kteří do centra docházejí, ale také široké veřejnosti za podporu.