15.6. u příležitosti Dne sociálních služeb města Kopřivnice proběhlo vyhlášení druhého ročníku ankety Osobnost roku 2014 v sociální oblasti. Do ankety byly přihlášeny dvě dlouholeté dobrovolnice Adry navštěvující soukromé zařízení Therápon. Veřejnost nakonec jmenovala za Osobnost paní Zdeňku Galiovou ze zařízení Salus, o.p.s.

Dobrovolnice paní Anna Kuhejdová a paní Vlastimila Michálková navštěvující již několik let pacienty ve středisku následné lůžkové péče získali upomínkovou listinu, kytici a věcný dárek z rukou místostarostky Mgr. Dagmar Rysové a místostarosty Stanislava Šimíčka. K poděkování za jejich přínos se připojila také vedoucí sociálního odboru Mgr. Lenka Galiová. V podvečer byly obě dobrovolnice pozvány na slavnostní neformální setkání zaměstnanců a osobností nominovaných do ankety.

K velkému díky se připojila také paní Ing. Svatava Kocurková, zástupkyně ředitele společnosti. Ve své nominaci píše … velmi děkuji za to, že obě nominované ženy dlouhodobě pomáhají svou přítomností v těžkém životním období pacientů. Do našeho zařízení dochází pravidelně mnoho let, jsou velmi obětavé a mají moc pěkný vztah k nemocným.