Do dobrovolnického programu SetKavárna v Nemocnici ve Frýdku-Místku se nově zapojí dalších 10 studentek Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku.

Nové dobrovolnice z 1. ročníků tak nahradí stávající „čtvrťačky“, které z důvodu přípravy na maturitu dobrovolnictví přerušují. Ty svými zkušenostmi přispěly při přípravě mladších spolužaček a na vstupním vzdělávání praktickým nácvikem ukázaly novým SetKavárnicím, jak taková návštěva na pokoji u pacientů probíhá.

Velmi nás těší, že se mladí lidé zapojují do dobrovolnictví, že svůj volný  čas věnují pacientům v nemocnici a svým úsměvem a milým slovem jim tak zpříjemní dlouhé chvíle v nemocnici strávené.

Irena Blablová