Slezská diakonie se zapojila do celosvětově pořádaných akcí zaměřených na boj proti chudobě. Při této příležitosti uspořádala již pátý ročník projektu „Dny proti chudobě“. Dny proti chudobě pořádala letos již podruhé, a to ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek, Dobrovolnickým centrem ADRA, Českým červeným křížem, Armádou spásy, Kulturou F-M.

Dobrovolnické centrum ADRA připravilo ve spolupráci s CASD již tradiční bezplatné stříhání a holení pro osoby v nouzi, které probíhalo v provozní době Sociálního šatníku. Stříhání a holení bylo zajištěno dobrovolníky z řad CASD a zaměstnanců Statutárního města Frýdek-Místek, kterým tímto srdečně děkujeme za poskytnutý čas a péči potřebným. V tento výjimečný den navštívilo Sociální šatník více než 60 klientů bez domova, nacházejících se v hmotné nouzi a sociálně tíživých podmínkách.

Děkujeme všem, kteří darují zachovalé obnošené oděvy, obuv a hračky, aby tyto věci ještě mohly pomoci potřebným.

Děkujeme, že pomáháte s námi.