Ve dnech 15. – 17. října proběhla akce s názvem Dny proti chudobě. Ve Frýdku-Místku se tato akce koná již tradičně, jedná se o významnou akci pořádanou Slezskou diakonií, která je spolupracující organizací Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek.

Tato akce zahrnuje přednášky pro studenty středních škol, zapojením žáků základních škol účastí ve výtvarné soutěži, tentokrát na téma „Bohatství versus chudoba“. Dále promítání tematického filmu Nejlepší ze všech světů, podávání polévky pro lidi bez domova, a další.

Dobrovolníci ADRA se pravidelně zapojují poskytováním ostříhání a oholení klientů docházejících do Sociálního šatníku ADRA. Letos navštívilo sociální šatník v době provozu, tedy od 9 do 12 hodin, celkem 52 klientů, z toho 22 využilo nabízeného stříhání a oholení. Na provozu sociálního šatníku se vedle placené obsluhy a dobrovolníků z řad členů CASD, podílí i dobrovolnice z Českého červeného kříže, která je již jeho nepostradatelnou součástí.

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům v čele se zdravotní sestřičkou z Českého červeného kříže. Tito dobrovolníci dělají hodně pro druhé, ale jsou to také úžasní a inspirující lidé, se kterými je potěšení pracovat.

Dále děkujeme všem dárcům textilu, obuvi, hraček, věcí do domácnosti, protože bez vás by nebylo možné materiální pomoc klientům sociálního šatníku poskytovat. V neposlední řadě děkujeme také dárcům z řad firem a sponzorů, kteří svými výrobky nebo finančním darem umožňují zakoupení hygienických přípravků, roušek, desinfekcí, nůžek, přípravků proti vším.

Děkujeme, že pomáháte s námi.

 

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bc. Alice Šavrdová

koordinátor sociálního šatníku