I přes značná omezení, která nám od poloviny března do začátku května způsobila pandemie koronaviru, jsme s našimi dětmi s autismem a jejich rodiči úspěšně zakončili školní rok. V úterý 23.6. jsme se za krásného počasí sešli ve Faunaparku, kde byly pro děti připraveny nejrůznější atrakce, při kterých se u našich milých soutěžících projevila jak skvělá fyzická kondice, tak i radost z pohybu. Po projití stanovišť a po splnění všech požadovaných úkolů, byly pro děti připraveny také sladké odměny a další drobné dárečky.

Po sportovních aktivitách následovalo příjemné posezení u ohně, opékání špekáčků, povídání si a nechyběla ani kytara, ukulele a zpěv lidovek i trampských písní.

Naše dobrovolnické centrum realizuje pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra již třetím rokem. Nabízíme dětem účast ve sportovním či výtvarném kroužku, posíláme naše dobrovolníky přímo do rodin, pro rodiče vytváříme prostor pro setkávání a vzájemné sdílení a v neposlední řadě také poskytujeme informace z oblastí, které mohou být pro tyto rodiny zajímavé a důležité. 

Tímto děkujeme nejen našim dobrovolníkům, bez kterých bychom tyto aktivity nemohli vykonávat, ale také městu Frýdek-Místek za výraznou finanční podporu. Díky této podpoře můžeme garantovat vysokou úroveň všech poskytovaných aktivit. Děkujeme…

V případě zájmu o jakékoli informace z oblasti podpory dětí s autismem a jejich rodin, případně pokud se najdou zájemci s chutí se do našich aktivit zapojit jako dobrovolníci, neváhejte nás kontaktovat. Psát nebo volat můžete: Petr Adamus, mobil 739 838 186, e-mail: petr.adamus@adra.cz, nebo Lenka Nakládalová, mobil 734 390 914. Základní informace naleznete také zde: https://autismus-adrafm.webnode.cz/

Za DC Adra Frýdek-Místek

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

zástupce vedoucího, supervizor