Je příjemné být obdarovaným, ale když dar darujeme, cítíme zvláštní uspokojení, které se nedá slovy popsat. Štěstí z rozbalování dárků je jen dočasné, ale darování poskytuje dlouhodobější pocit spokojenosti.  Tento fakt zažíváme již od dětství. Ten pocit, když rodičům uděláme radost hezkými známkami, když uděláme dobrý skutek,… Bylo prokázáno, že darování nás dělá šťastnějšími než přijímání dárků nehledě na to jak cenný dárek to je.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili do naší akce „Dárek pro druhé“. Cílem akce bylo obdarovat vytipované osamělé seniory, kteří by jinak žádný dárek na Vánoce nedostali. Nakonec jsme díky vám, štědrým dárcům, mohli obdarovat 243 seniorů, kteří žijí ve svých domácnostech nebo ve spolupracujících zařízeních. Dárky jsme darovali seniorům v Domově Přístav, v Hospici, v Domově pro seniory Frýdek-Místek, v Domově sv. Jana Křtitele, v Medele, také v zařízení THERAPÓN 98, které se nachází v Novém Jičíně.

Velké díky patří žákům ze ZŠ Kopřivnice – Lubina. Tito žáci pro osamělé seniory vyrobili keramické rybičky, zvonečky a ptáčky a také pěkný kalendář.  Pletené zvonečky, které připravily děti z MŠ Skřivánek, udělají obrovskou radost. Milým potěšením budou i vánoční přání žáků 2.B z 5. ZŠ ve Frýdku-Místku. Velkou pochvalu si zaslouží i žáci ze ZŠ Ostrčilova Ostrava, kteří v družině s paní vychovatelkou vyrobili moc hezké zvonečky, stromečky a přáníčka. Nesmíme zapomenout poděkovat seniorům z Klubů seniorů a Českého svazu seniorů, kteří se do akce také zapojili a věnovali velké množství dárků. Děkujeme všem členům Církve adventistů sedmého dne, kteří udělali radost 32 seniorům z Domova Přístav.

Poděkování patří také vám všem, kteří jste pro osamělé seniory donesli nějaký dáreček. Dárky budou seniorům předány na Vánoce a jistě udělají velkou radost. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Za kolektiv ADRA

Bc. Gabriela Slívová

Projektový pracovník a koordinátor dobrovolníků