Společnost Huisman Konstrukce, s.r.o. podporuje naše Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek již mnoho let. V minulosti se několikrát podíleli na finanční pomoci při mimořádných událostech, a tentokrát opět ukázali, že jsou špičkoví nejen v oboru technologie, ale také lidsky.

Firma společně se svými zaměstnanci vybrala na pomoc Ukrajině více než 81 tisíc korun. Oslovili nás nejen s prosbou o umístění pokladniček k finanční sbírce, ale navrhli zároveň také podporu prostřednictvím materiální sbírky. Aktuální potřeba byla především v podobě trvanlivých potravin a tato pomoc putovala přímo do kontaktního centra pro občany z Ukrajiny v Národním domě ve Frýdku-Místku.

,,Jsem pyšný na celý náš kolektiv. Nabídnout naši pomoc jsme všichni považovali za samozřejmost. Iniciativa vzešla od samotných zaměstnanců, kterým bych tímto rád poděkoval za jejich solidaritu a velkorysost. Těší mě i to, že jsme dokázali pomoci nejen finančně, ale i potravinovou sbírkou pro kontaktní centrum, které poskytuje zázemí evakuovaným občanům Ukrajiny v našem regionu.” – Pepijn S. Toornstra, ředitel Huisman konstrukce s.r.o.

Děkujeme Huisman Konstrukce, s.r.o. za Vaši pomoc. Moc si Vaši podpory vážíme! Jste skvělí!

Petra Popelářová
Fundraiser