Vzdělávání mladých osob zábavnou formou tak, aby porozuměli problémům lidí ve svém okolí, ale i v zemích vzdálených tisíce kilometrů, to je cílem spolupráce DC ADRA v základních a mateřských školách ve Frýdku-Místku a okolí.

V prvním březnovém týdnu jsme v rámci dvouhodinového bloku výtvarné výchovy seznámily žáky s činností dobrovolnického centra. Žáci měli možnost vidět na vytištěných fotografiích, co konkrétně znamená být dobrovolníkem, co dobrovolnická činnost obnáší. V druhé hodině byla připravena výtvarná část setkání, žáci měli za úkol sestavit dle návodu „Superdobrovolníka“ nebo SuperAdru“. Vytvářeli tak na vybraném spolužákovi např. pevnou košili, která obepíná horní část těla dobrovolníka, ve které je ukryto srdce dobrovolníka. Dobrovolník musí mít čisté a ušlechtilé srdce, které vnímá potřeby druhých. Na závěr setkání žáci obdrželi prázdnou pohlednici s úkolem ozdobit ji a pomalovat ji tak, aby udělala adresátovi (dobrovolníkovi, klientovi v zařízení) radost. Většina žáků se rozhodla udělat radost někomu druhému a úkol splnila.

V druhém květnovém týdnu proběhla na 7. ZŠ další návštěva. Ve dvou 7. třídách proběhla přednáška „ADRA a program BanglaKids“. Žáci byli seznámeni s činností dobrovolnického centra, s rozvojovými, humanitárními a lidskoprávními projekty organizace ADRA. Největší důraz byl kladen na projekt „BanglaKids“. Tento projekt je dlouhodobým rozvojovým programem, který slouží k adresné podpoře vzdělávání dětí a mladých lidí. Žáci měli možnost zjistit, jaký je život v Bangladéši. Na závěr přednášky obdržel každý žák kartičku se jménem bangladéšské dívky či chlapce a překladem jména do češtiny. Děti zjistily, že jen zhruba polovina dětí v Bangladéši má možnost studovat.  V zemi je pak okolo 50 % obyvatel negramotných. Žáci tak již moc dobře vědí, proč je důležité darovat vedle potravinové pomoci i vzdělání.